Thinking About Studying Art, Applied Craft and Design ? - Adnoddau Defnyddio l Useful ResourcesAdnoddau Defnyddiol | Useful ResourcesMae’r post hwn yn eich cyflwyno i nifer o ddolenni ar-lein a allai eich helpu i benderfynu os, ym mhle a beth y hoffwch astudio os ydych chi’n ystyried celfyddydau gweledol a chrefft a dylunio.  Mae’r dolenni hefyd yn cynnig cyngor ar gyrsiau sylfaen a’r ffordd i ymgeisio a pharatoi portffolio ar gyfer cyfweliad.

Mae dolenni pellach yn cynnig mewnwelediad i yrfaoedd.  Gobeithio y byddan nhw’n ddefnyddiol i chi.  Mae llawer o’r dolenni a rennir yma wedi’u cyhoeddi gan sefydliadau a allai barhau i fod yn adnodd defnyddiol i chi archwilio yn bellach.This post introduces you to a number of online resources which may help you to decide if, where and what you may wish to study if you are considering the visual arts, applied craft and design.  The links also offer advice on foundation courses and how to apply and prepare a portfolio for an interview.

Also shared here are  links that offer insight into careers. We hope you find them useful. Many of the resources shared here are published by arts organisations which you may find useful to explore further. 


https://www.tate.org.uk/art/student-resource/art-school-debate


https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/student-advice/what-to-study/art-and-design-foundation-diplomas


https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings/art-and-design


https://www.tate.org.uk/art/student-resource/applying-art-school


https://www.creativebloq.com/career/how-get-art-college-5132555


https://www.craftscouncil.org.uk/learning/craft-careers/craft-careers-how-taneesha-ahmed-became-gallery-educator


https://www.craftscouncil.org.ukComments