Skip to main content

Posts

Featured

Martin Smith: Peiriannau Bach | Martin Smith: Little Machines

MARTIN SMITH 
Mae Martin Smith yn artist sydd â’i ymchwil a’i waith yn ymwneud â chanfyddiad a dehongliad pobl o ofod. Cafodd cerfluniau cinetig Martin Smith eu harddangos yng Nghanolfan Grefft Rhuthun tan Fawrth 29ain, 2020.
Martin Smith is an artist whose research and work are concerned with people's perception and interpretation of space. Martin Smith's kinetic sculptures were exhibited at Ruthin Craft Centre until 29th March 2020.

Click herefor a virtual tour.
Cliciwch ymai gael taith rithiol.


Ewch i wefan Martin Smith www.smithautomata.co.uk
Check out Martin Smith's website  www.smithautomata.co.uk

Cliciwch ymai wneud eich Peiriant Cymeradwyo Papur eich hun (cyfarwyddiadau a thempled). Click hereto make your own Paper Applause Machine (instructions & template).
“Roeddwn i’n un o’r plant hynny a fyddai’n wastad yn tynnu pethau oddi wrth ei gilydd ac yn eu rhoi’n ôl eto. Roedd arnaf eisiau gwybod sut y byddai pethau’n gweithio ac mae hynny, ynghyd â hoffter o gelf a dyl…

Latest posts

Sut i Arlunio â Weiren: Fideo Hyfforddi â Helaina Sharpley | How To Draw With Wire: an Instructional Video with Helaina Sharpley.

Rhannu Adnoddau Creadigol Digidol | Digital Creative Resources Shared

Dosbarthiadau Meistr 2 a 3 - Casgliadau ac Adeiladwaith Diderfyn Mewn Clai | Masterclasses 2 & 3 - Boundless Collections and Constructions in Clay

Dosbarth Meistr 1 - Atgofion Gwefreiddiol | Masterclass 1 - Moving Memories