Skip to main content

Posts

Featured

Thinking About Studying Art, Applied Craft and Design ? - Adnoddau Defnyddio l Useful Resources

Adnoddau Defnyddiol | Useful Resources Mae’r post hwn yn eich cyflwyno i nifer o ddolenni ar-lein a allai eich helpu i benderfynu os, ym mhle a beth y hoffwch astudio os ydych chi’n ystyried celfyddydau gweledol a chrefft a dylunio.  Mae’r dolenni hefyd yn cynnig cyngor ar gyrsiau sylfaen a’r ffordd i ymgeisio a pharatoi portffolio ar gyfer cyfweliad. Mae dolenni pellach yn cynnig mewnwelediad i yrfaoedd.  Gobeithio y byddan nhw’n ddefnyddiol i chi.  Mae llawer o’r dolenni a rennir yma wedi’u cyhoeddi gan sefydliadau a allai barhau i fod yn adnodd defnyddiol i chi archwilio yn bellach. This post introduces you to a number of online resources which may help you to decide if, where and what you may wish to study if you are considering the visual arts, applied craft and design.  The links also offer advice on foundation courses and how to apply and prepare a portfolio for an interview. Also shared here are  links that offer insight into careers. We hope you find them useful. Many of the

Latest posts

Gethin Ceidiog Hughes: Dylunydd ac Artist | Gethin Ceidiog Hughes : Artist Designer

Verity Pulford: Artist Gwydr | Verity Pulford: Glass Artist

Martin Smith: Peiriannau Bach | Martin Smith: Little Machines

Sut i Arlunio â Weiren: Fideo Hyfforddi â Helaina Sharpley | How To Draw With Wire: an Instructional Video with Helaina Sharpley.

Rhannu Adnoddau Creadigol Digidol | Digital Creative Resources Shared

Dosbarthiadau Meistr 2 a 3 - Casgliadau ac Adeiladwaith Diderfyn Mewn Clai | Masterclasses 2 & 3 - Boundless Collections and Constructions in Clay

Dosbarth Meistr 1 - Atgofion Gwefreiddiol | Masterclass 1 - Moving Memories