Skip to main content

Posts

Featured

Gethin Ceidiog Hughes: Dylunydd ac Artist | Gethin Ceidiog Hughes : Artist Designer

GETHIN CEIDIOG HUGHES Dylunydd ac artist yn Nyffryn Clwyd yw Gethin Ceidiog Hughes,  a’i brif ffocws yw tecstilau a creu printiau. Mae Gethin wedi cytuno i drafod gyda myfyrwyr Codi'r Bar 2019/20 am ei brofiadau fel myfyriwr, dylunydd ac artist.
Gethin Ceidiog Hughes is an artist designer based in the Vale of Clwyd whose main focus is textiles and printmaking.  Gethin has kindly agreed to share with the 2019/20 RTB students his experiences as a student and designer artist.
“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio dan fy mrand Wilding sef enw canol fy mam.   Fy ngwaith tecstilau diweddar oedd cynhyrchu sgarffiau sydd wedi’u gwehyddu’n draddodiadol gan ddefnyddio sidan a denim.  I gynhyrchu fy ffabrigau i, byddaf yn cydweithio â melin ffabrigau draddodiadol yng Ngorllewin Swydd Efrog.Fe gynhyrchir fy sgarffiau mewn sawl cam.  Fe olchir pob darn yn unigol a’i orffen â llaw â gofal a sylw mawr i gael y gorau o’r defnydd moethus.  Bydd hyn yn sicrhau fy mod yn creu sgarff o ansawdd eithriadol gan d…

Latest posts

Verity Pulford: Artist Gwydr | Verity Pulford: Glass Artist

Martin Smith: Peiriannau Bach | Martin Smith: Little Machines

Sut i Arlunio â Weiren: Fideo Hyfforddi â Helaina Sharpley | How To Draw With Wire: an Instructional Video with Helaina Sharpley.

Rhannu Adnoddau Creadigol Digidol | Digital Creative Resources Shared

Dosbarthiadau Meistr 2 a 3 - Casgliadau ac Adeiladwaith Diderfyn Mewn Clai | Masterclasses 2 & 3 - Boundless Collections and Constructions in Clay

Dosbarth Meistr 1 - Atgofion Gwefreiddiol | Masterclass 1 - Moving Memories