Rhannu Adnoddau Creadigol Digidol | Digital Creative Resources SharedRhannu Adnoddau Creadigol Digidol | Digital Creative Resources Shared.
Mae llawer o artistiaid sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain wedi’u comisiynu gan sefydliadau fel Criw Celf ac Oriel Mission i greu cynnwys digidol yn ystod cyfnod y Covid-19 i nodweddu syniadau, dulliau, arddangosiadau ac adnoddau i annog pobl ifanc i barhau i fod yn greadigol.  
Byddwn yn rhannu’r dolenni isod. Ffeindiwch rywbeth gwahanol i chi eich hun roi cynnig arno neu gydag aelodau eraill o’r teulu.

Many freelance artists have been commisioned by organisations such as Criw Celf and Mission Gallery to create digital content during the Covid-19 period featuring ideas, techniques, demos and resources to encourage young people to stay creative.

We will be sharing the links below below. Find something different to try out for yourself or with other family members. 

Comments