Sut i Arlunio â Weiren: Fideo Hyfforddi â Helaina Sharpley | How To Draw With Wire: an Instructional Video with Helaina Sharpley.

Sut i Arlunio â Weiren: Fideo Hyfforddi â Helaina Sharpley. 

How To Draw With Wire: an Instructional Video with Helaina Sharpley.


Gyda golwg ysbrydoledig yn ôl ar breswyliad Codi’r Bar 2017 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda Helaina Sharpley cawsom ein hysbrydoli i ofyn i Helaina wneud fideo arddangos byr. Mae fideo a recordiwyd yn arbennig ar eich cyfer chi gan Helaina’n rhannu ei hoffer, ei defnyddiau a’i phroses. Mae Helaina’n garedig yn darparu dulliau a chynghorion i chi allu dechrau. 

Fe allech chi rannu eich lluniadau weiren â Chodi’r Bar ar Instagram – fe fyddem ni wrth ein bodd yn eu gweld.

An inspirational look back at the 2017 Raising The Bar residency at Ruthin Craft Centre with Helaina Sharpley, inspired us to ask Helaina if she would make a short demonstration video. The video recorded especially for you by Helaina shares her tools, materials and process. Helaina kindly provides techniques and tips to get you started.
You could always share your wire drawings with Raising The Bar on instagram, we’d love to see them.
https://www.instagram.com/portffolio_codirbar/Comments